_
  RAM CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE L'INDUSTRIAL - RIPOLLET - BCN

CLIENT: AJUNTAMENT DE RIPOLLET
SC: 82 + 245 + 335 m2, Sparc: 12.880m2
PECii: f.1: 160.854 + f.2: 298.500+f.31.067.000€
Durada obra fase 1 (bar+murs): 2+ 4 m [07 08 ]
Durada obra fase 2 (grades): 3 m [ 08/08 11/08 ]
Durada obra fase 3 (gespa): 5 m [05/09 - 10/0]
S.VALLS MANZANO
MONVERTICAL, S.L., MOVIR 30, S.L., COIR-OPSA.
 
 

 
 
___
__
    S E R G I _V A L L S _M A N Z A N O _a r q . c o l . 4 3 . 7 6 0-3 ___9 3 7. 2 6 5. 9 1 5__i n f o @ v a l l s m a n z a n o . c o m