ARQUITECTURA

  ________________________UBICACIÓ INTERVENCIONS  
     
             
             
      ÀMBITS D'ACTUACIÓ      

Desenvolupament de Serveis d'arquitectura, urbanisme i interiorisme, amb experiència en edificació d'obra nova i rehabilitació des de la realització de projectes fins a la direcció d'obra tant en l'àmbit públic com en el privat.

Hem intervingut en una gran diversitat de tipologies edificatòries, especialment en Equipaments Educatius, Culturals, Esportius i Administratius i també en edificis Residencials tant plurifamiliars com unifamiliars.

 
    _________   _________   _________

/22


/08

/07

 

/26

/12

/03

 

/17

/08

/15